Värmepumpar

Det finns många olika slags värmepumpar ute på marknaden. Återförsäljare har ett utbud som passar de många olika kunderna och deras önskemål. Bosch Värmepumpar är en sådan återförsäljare och har många värmepumpar som är olika varandra.

Medan det finns en uppsjö av olika sorters värmepumpar så kan man dela in dem i fyra olika huvudtyper. De typerna hämtar sin energi från olika områden vilket gör uppdelningen mer tydlig.

Grupp 1
Detta är värmepumpar som hämtar sin energi från luften utomhus. Mycket förenklat förändrar den temperaturen av utomhusluften till varmluft. Denna typ av värmepump kan inte bidra med varmvatten vilket gör att den främst används som komplettering till andra värmepumpar.

Grupp 2
Detta är värmepumpar som även de hämtar sin energi från utomhusluften. Denna värmepump omvandlar energi till värme direkt i hemmets vattenburna värmesystem. Detta brukar främst handla om element eller golvvärme. Den här typen av värmepump går att använda självständigt eftersom den, till skillnad från värmepumparna i grupp 1, kan producera varmvatten.

Grupp 3
De värmepumpar som hämtar energin de arbetar med från berggrunden, sjöbottnen eller från marken finns i denna grupp. Genom en slinga transporteras en specifik vätska som värms upp. Denna värme förs sedan även den över till hemmets värmesystem och kan också producera varmvatten. Värmepumpar inom grupp 3 fungerar bättre än värmepumpar i grupp 2 när det är minusgrader utomhus.

Grupp 4
Detta är värmepumpar som använder sig av den energi som finns i husets ventilationsluft. Genom att transportera den tillbaka till värmesystemen sparar man mycket pengar. Den här typen används likt värmepumparna i grupp 1 enbart som komplettering eftersom den bland annat inte kan producera varmvatten.

Utöver detta finns som sagt en mängd olika sorters värmepumpar. Detta är dock grunderna. Du kan exempelvis sortera bort många av de värmepumpar du tittar på om du inte har någon möjlighet att utvinna energi ur berggrunden, marken eller sjöbottnen. Läs på och prata med någon expert inom området innan du bestämmer dig för vad du vill satsa på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *