LB-hus

Ända sedan LB-hus startade för över 50 år sedan har de byggt mer än 43 000 hus med totalentreprenad. Med totalentreprenad menar de att kunden enbart behöver skriva på ett kontrakt för husköpet och de slipper alltså ta kontakt med flera entreprenörer vilket skulle medföra onödigt krångel för kunden.

Med totalentreprenad ansvarar bolaget för hela byggprocessen fram till att husbyggnationen är helt och hållet klar och kunden får samtidigt ett fastpris på sitt nya hus.

Det finns bara en enda hustillverkare som kan ge kunden totalentreprenad med ett bestämt pris, p-märkning – certifierad funktionskvalitet,en egen byggverksamhet, platta på mark med golvvärme samt en Gar-bo försäkring som försäkrar huset i 10 år och denna hustillverkare är just LB-Hus.

De har över 320 medarbetare och alla dessa strävar efter samma sak, att behaga kunderna och deras behov, krav samt deras olika förutsättningar när det gäller att hitta det optimala boendet.

Vid 2008 hade de en årsomsättning på 950 miljoner kronor och sedan 20 år tillbaka är de verksamma i bland annat Danmark , Tyskland och Frankrike inom exportmarknaden.

ESALP Invest AB ägs av familjen Anders Althin och LB-Hus är även ett dotterbolag till detta stora företag. Tack vare att LB-Hus ständigt utvecklas inom trähusproduktion så ligger som rankad etta. LB-Hus bygger inte bara villor, de bygger även friliggande småhus, parhus, radhus, äldreboende, skolor och kontor samt andra större byggnader.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *