Älvsbyhus

Ända sedan 1960 – talet har Älvsbyhus levererat modulbyggda trähus. Inte mindre än 32 000 hus är sålda runt om i Norden. Tack vare stor efterfrågan har Älvsbyhus fått utöka sina produktionsanläggningar till andra städer och länder som till exempel Bjärnum, Kauhajoki och Vålberg.

Om företaget

1944 startade Göran och Gunnar Johansson Norrfjärdens Träförädling, de var då inriktade på redan färdiga inredningar. De utvecklade sin verksamhet i mitten av 50-talet. Att tillverka som i ordningsställs inomhus, man kallar delarna för moduler. 1960 kom det första Älvsbyhuset på plats i älvsbyn efter år av planering. Dåtidens tidningar uppmärksammade denna montering dels för den nya modulmetoden och dels för de billiga priserna.

Produktionen växte på 70 och 80 talet och runt 2001 låg årsproduktionen på över 1000 hus och i dagsläget har älvsbyhus produktion fördubblats.

Älvsbyhus har fokus på miljön. De började använda spån och flis som användning på 60 – talet. I dagsläget lämnar de av sitt spillmaterial till fjärrvärmeverk för att istället få värme i utbyte.

Älvsbyhus har vanan inne att bygga hus som är anpassade för Norrlands långa och kyliga vintrar. Husen har också en funktionell ventilation och är därmed ordentligt isolerade. Husets fönster har lågemissionsglas som har argonfylldaisolerrutor, det gör att värmekostnaderna blir betydligt lägre. Vattenburna radiatorer och frånluftvärmepumpar sänker värmekostnaderna med 50% och samtidigt sparar på miljön.

Varför Älvsbyhus

Vid frågan om varför man ska köpa hus av Älvsbyhus så kan man kort och gott säga att om du värnar om miljön så är detta ett mycket bra alternativ. Du kommer garanterat inte att bli besviken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *