A-hus

Tomtefabriken, det är vad folk brukar kalla fabriken i Anneberg som ligger strax utanför Kungsbacka. Om man kommer dit för första gången kan man se att trädstockar kommer in i ena änden och genom andra änden kommer det ut färdiga hus.

Företaget A-hus grundades redan år 1947 och har sedan starten legat på samma ställe. Dock har företaget förändrats mycket genom åren. Från att vara ett litet familjeägt företag med ett fåtal anställda, till att bli ett stort AB med 120 anställda och tusentals hus att skryta om. Att säga att A-hus är ett stort företag är inte rättvist, gigantiskt är rätta ordet om man tänker på att de 120 anställda i anläggningen bygger nästan ett hus om dagen året runt.

Hur A-hus bygger hus

Som tidigare skrivet bygger A-hus sina verk på plats och transporterar dem i delar eller i sin helhet till slutdestinationen. Folk som kommer på besök i fabriken brukar likna den med tomteverkstan som visas på tv varje år i Kalle Ankas Jul. Genom ena änden kommer det in trästockar och ut genom andra kommer ett färdigt hus. Med andra ord bygger de formligen hus på löpande band i Anneberg.

Varför man bör välja A-hus

Den stora fördelen med att välja A-hus som leverantör av sin villa är vetskapen om att de har full kontroll. Från att vara ett antal trädstammar till att bli ett färdigt hus, under hela processen har de full koll på vad som händer och kan därmed garantera slutkunden ett fullt funktionellt hus av högsta kvalitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *